Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Általános adatok
A weboldal üzemeltetője:

Csizi András ev. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek adatait, akik feliratkozással, vagy bármilyen kapcsolatfelvétellel személyes adatot adnak rögzítenek. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

A Weboldal üzemeltetőjének adatai:

Cégnév: Csizi András ev.
Székhely: 2030 Érd, Csurgói u. 13.
Telephely: 1117 Budapest, Október 23. u. 35. 4. em. 3.
Nyilvántartási szám: 42523884
Adószám: 76875597-1-43
Statisztikai számjel: 76875597869023101

Telefon: 06 30 37 55 208
E-mail: acsizi[kukac]csiziandras.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:

Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1117 Budapest, Október 23. u. 35. 4. em. 4, e-mail: acsizi[kukac]csiziandras.hu

Válaszainkat mihamarabb, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

A csiziandras.hu ügyfeleinek adataihoz a további szervezetek férhetnek hozzá:
A weboldal üzemeltetője:
Csizi András ev. (adatait lásd fent)
(Minden megadott ügyfél adathoz hozzáfér)

A weboldal tárhelyszolgáltatója (hosting):
Tárhely.eu Kft.

Cím: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. em. 241.
WEB: https://tarhely.eu
E-mail: gdpr[kukac]tarhely.eu
(A tárolt adatok fizikai helye. Az adatokhoz nem fér hozzá.)

A feliratkozás vagy kapcsolatfelvétel során megadott adatokat, amennyiben az adatvédelmi leírást elfogadja a feliratkozó, megrendelő, a „kifejezett törlési kérésig”, illetve leiratkozási kérésig tároljuk.

A személyes adatok, amiket gyűjtünk, kezelünk, illetve milyen céllal gyűjtjük ezeket
– A szerver biztonsága érdekében a látogatók IP címét (szerverlogok). Ezeket az adatokat 24 óra elteltével töröljük.

Leiratkozás/törlés

A csiziandras.hu adattárolásából leiratkozás/törlést kérni írásban emailben lehet: acsizi[kukac]csiziandras.hu

Leiratkozás/törlési kérelem után minden adat VÉGLEGESEN és VISSZAVONHATATLANUL törlésre kerül.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenhet nyilvánosan.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A weboldalon kitöltött kapcsolati űrlapok adatait csak a weboldal üzemeltetője láthatja. Azokat a kapcsolattartás idejéig használjuk fel, külön eltárolásra nem kerülnek.

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web-címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Analitika

A web oldalunk a google analytics látogatottságelemző szolgáltatását használja a webhely forgalom mérésére. A látogatók az alábbi email címen jelezhetik, ha nem kérik a nyomonkövetést: acsizi[kukac]csiziandras.hu

A google adatvélmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy

Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a) A csiziandras.hu szolgáltatásainak igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b) Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenységet folytatunk;

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

– a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.
– kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
– szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
– Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
– Marketing tevékenység céljából Facebook oldal (https://www.facebook.com/csiziandras) is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik. On-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük.
A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

– hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
– amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
– törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
– az adat kezelésének korlátozása;
– a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
– személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
– bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy:
– tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.