A lelki egészségről

A Normalitás-hoz hasonlóan, a lelki egészség is egy olyan fogalom, amit szinte minden nap használunk, mégsem biztos, hogy meg tudnánk fogalmazni, hogy mikor is érezzük magunkat lelkileg egészségesnek. Véleményem szerint viszont fontos tisztába lenni vele ahhoz, hogy adott helyzetemben, állapotomban viszonylag reálisan meg tudjam ítélni, hogy mennyire vagyok közel, vagy távol tőle.

Hogy segítsek eligazodni, röviden összefoglaltam a főbb megközelítéseket, elveket:

Lelki egészség – pszichoanalitikus megközelítés

(Jahoda nyomán, hivatkozza Buda, 2001)

 1. Uralom a környezet felett
 2. Adekvát valóságérzékelés
 3. Integráltság
 4. Pozitív tisztelet és elfogadás mások iránt
 5. Folyamatos fejlődés és növekedés az önmegvalósítás irányában
 6. Autonómia

Lelki egészség – egészséglélektani megközelítés 1.

(Becker nyomán, hivatkozza Buda, 2001)

 1. Képességek
 2. Öncentrálás, önkontroll
 3. Jólét, lelki egyensúly
 4. Saját értékek tudata
 5. Expanzivitás
 6. Autonómia
 7. Késztetettség, késztetési erők

Lelki egészség – egészséglélektani megközelítés 2.

(Tudor nyomán, hivatkozza Buda, 2001)

 1. Megküzdési (coping) képesség
 2. Feszültségek, stresszek uralásának képessége
 3. Megfelelő énkép és önazonossági érzésű
 4. Önértékelés
 5. Önfejlesztés, a fejlődőképesség
 6. Autonómia
 7. Változási képesség
 8. Szociális támogatások igénybevétele, részvétel társadalmi mozgalmakban

Lelki egészség – „cultural literacy” megközelítés

(Doku nyomán, hivatkozza Buda, 2001)

 1. Képesség szeretet nyújtására / elfogadására
 2. Biztonság és státusz „adekvát” átélése a társadalomban
 3. Megfelelő mértékű spontaneitás, érzelmi válaszok (pl. harag, öröm, szomorúság) megfelelő skálája
 4. Hatékony kapcsolat a valósággal (nem túl sok, nem túl kevés)
 5. Gazdag fantáziavilág, amely segíti a kreativitást
 6. Az önismeret, önértékelés olyan foka, mely elősegíti a saját én és a másik ember ártalmak utáni reparációjának megvalósítását, az ehhez szükséges képességek gyakorlását
 7. A tapasztalatokból való tanulás képessége
 8. A csoport igényeinek teljesítési képessége, együtt azzal a választási szabadsággal, hogy ezt mikor és mennyiben teszi, figyelembe véve saját – mint csoporttag – felelősségét is
 9. Az önkifejezés szabadsága, tekintettel azonban a saját viselkedés vagy cselekvés hatására másokat illetően
 10. A saját és mások testi szükségleteinek kielégítési képessége

Vélemény, hozzászólás?